Subsidie aanvraag

ONS SUBSIDIE SUCCES PROFIEL

Onze succesvolle samenwerkingen met innovatieve ondernemers bij succesvol vooronderzoek

SUBSIDIE KANSEN

TEVREDEN KLANTEN

SLAGINGSPERCENTAGE

Meer weten? Vul een vrijblijvende aanvraag in het duurt nog geen 20 seconden!

Samenwerking

Optimaal samenwerken voor de beste slagingskans. Subsidie komt niet voor niks dus zal er vanuit beide partijen een inspanning geleverd moeten worden voor de aanvraag. Bij succes moet er ook een goede administratie opgezet worden. Uiteraard kunnen wij hierbij helpen. Uiteindelijk moet je als ondernemer de afweging maken of de subsidie het extra werk waard is.

WE ONDERZOEKEN GEZAMENLIJK:
INVESTERINGEN

Welke investeringen gaat uw onderneming doen in Innovaties, R&D en duurzaamheid ?

WENSEN

Wat zijn de wensen van jou als ondernemer ? Waar liggen de ambities?

ERVARING / KANSEN

Welke ervaring heb je met subsidies ? Kansen zijn er volop, mits u de stap naar vooronderzoek zet.

CAPACITEIT

Kun je de administratieve verplichtingen nakomen? Desgewenst administratieve ondersteuning mogelijk.

KIES UW SUBSIDIE SAMENWERKING!

Een geheel vrijblijvend bezoek waarin wij ingaan op uw investerings- en innovatieplannen is de eerste stap op weg naar succesvolle subsidieaanvragen en subsidietoekenningen.

1 PROJECT

No cure no pay

 • Inventarisatie
 • Soort subsidie
 • Tijdspad
 • Capaciteit
 • UItvoerbaarheid
KLIK HIER ALS DIT JOUW SITUATIE IS
FULL OUTSOURCED

No cure no pay

 • Inventarisatie
 • Soort subsidie
 • Tijdspad
 • Capaciteit
 • Uitvoerbaarheid
 • Strategie
 • Implementatie
KLIK HIER ALS DIT JOUW SITUATIE IS