Leergang Authentiek Leiderschap

Start met je ontwikkeling! 

Over deze training
Leer wie je bent ! Leer hoe je het beste uit jezelf haalt en uit je team!
Individuele training op maat gemaakt voor elke deelnemer. De authentieke sleutel tot persoonlijke effectiviteit, leiderschap en oprechte voldoening. 10 jaar ervaring met het geven van individuele, ervaringsgerichte training en met 1-op-1 coaching.
2 modules van 3 aaneengesloten dagen + 4 terugkomsessies plus online follow-up programma

Jezelf structureel verbeteren doe je met Moveyour’s The Real Me Personal Management Leergang voor persoonlijke groei en persoonlijk leiderschap. Onze methodiek helpt je om je werkelijke potentie vrij te maken. In Moveyour’s The Real Me Personal Management Training krijg je via beproefde methodes inzicht in hoe jij in het leven staat. Je ontwikkelt jezelf om met belemmerende gedachten om te gaan en ze om te buigen in krachtige positieve acties.
Je vergroot jouw effectiviteit. Je leert hoe je je daadwerkelijke kwaliteiten als basis kan gebruiken in je dagelijkse doen en laten. De training is een individuele training die je gegarandeerd verandering op persoonlijk en zakelijk vlak brengt. Management bestaat net zo goed uit hard- als uit softskills. Om echte resultaten te realiseren is het van belang dat je kunt omgaan met niet-rationele processen zoals verwachtingen, emoties, overtuigingen en oordelen. Niet alleen van anderen maar ook die van jezelf. Dit beinvloed immers hoe jij communiceert, reageert, maar ook of en hoe jij keuzes maakt, of je de juiste verantwoordelijkheden neemt en resultaat behaalt.

Na de training ben je in staat om zaken die niet belangrijk zijn een plek te geven en met een heldere blik je te focussen op de zaken die voor jou daadwerkelijk belangrijk zijn. Je krijgt hierdoor meer rust, energie en kracht. Je kunt bewust betere keuzes maken en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Je kunt je doelen helder omschrijven en daadwerkelijk bereiken met een leuker leven. doelen en verbeter je de kwaliteit van je leven. De weergegeven prijs is exclusief overnachting. Het programma kent een tijdspad van 6 maanden. Het is opgebouwd uit 2 modules van elk 3 maanden en per module hebben we 3 stappen.

Programma
Dit zijn de modules en de stappen:
Module 1: Persoonlijk leiderschap
Om leiding te kunnen geven aan anderen, moet je eerst inzage krijgen in je eigen kennis, houding en gedrag: persoonlijk leiderschap dus.

Stap 1: Wie ben ik?
Leer jezelf kennen, maar ook hoe anderen jou zien. ( 360 graden feedback tool laten gebruiken in het voortraject? )
Wat zijn mijn sterke punten?
Waar erger ik me aan bij anderen?
Waar ergeren anderen zich aan bij mij?
Wat bewonder ik aan anderen?
Wat bewonderen anderen aan mij?
Hoe ben ik zo geworden?
Welke verschillende versies van IK zijn er?
Opties: verschillende invalshoeken proberen? privé ik: partner, vriend, sportmaatje & zakelijke ik: collega-manager/ondernemer, manager van medewerker.
We creëren inzichten, nieuwe perspectieven en raken blinde vlekken aan.
Doel is om een heel helder en realist zelfbeeld te hebben op ons als persoon in zijn en gedrag.

Stap 2:Wie wil ik zijn?
Als je weet wie je bent, is het goed om doelen te stellen
Wat wil ik verbeteren aan mijzelf?
De vragen uit stap 1 kunnen we vertalen naar stap 2
Doelis om heldere persoonlijke groei doelstellingen te formuleren in zijn en gedrag.

Stap 3: Hoe ga je dat doen?
Tussen wie we zijn en wat we willen worden zit een gat, een discrepantie. In stap 3 gaan we het hebben over het verkleinen van dat gat.
Welke hulp heb je nodig?
Wat ga je in welke situatie anders doen?
Hoe borg je dat?
Doel is om een PvA op te stellen zodat we gericht kunnen werken aan persoonlijke ontwikkeling. In module 1 zullen we natuurlijk modellen en theorieën uit de vakliteratuur verwerken.

Module 2: Zakelijke leiderschap
Nu weet je wie je zelf bent , en kun je je gaan richten op de zakelijke doelen die je wilt behalen!

Stap 4: Waar sta ik met mijn team?
Wat is mijn huidige situatie?
Wat zijn mijn uitdagingen & kansen als leidingevende?
SWOT
Confrontatiematrix
missie & visie
Doel is om te weten waar je staat en waar je naar toe zou kunnen.

Stap 5: Doelstellingen & Strategie
Helder hebben waar we naartoe willen, smart
Gezamenlijk bepalen hoe we daar gaan komen
Piketpaaltjes slaan terug vertaald vanuit een einddoel
Doel is om een gedegen strategie te hebben om de doelstellingen te behalen

Stap 6: Hoe ga ik dit realiseren als zakelijke leider?
Per pet behandelen hoe je er invulling aan gaat geven
Hoe werken de petten samen?
Bv Manager: Hoe ga ik sturen? Waarop? En hoe vaak?
Bv Leider: Wat is ons overal doel? Waar doen we het voor? Welk aandeel hebben we in een groter geheel ( kathedraal bouwen) ?
Bv Trainer: Welke competenties moeten verder ontwikkeld worden? Wat moeten we aan kennis toevoegen ?
Bv Coach: Welke belemmeringen zijn er in het functioneren op persoonlijk niveau? Hoe haal ik het maximale uit de medewerker?
Overige informatie
In de groepstrainingen sparren we veel met elkaar en leren we dus van elkaar
In de 1-op-1 coaching helpen we te vertalen naar de dagdagelijkse praktijk
In de peer-to-peer zorgt je mentor / buddy binnen de organisatie voor steun, reflectie en voortgang
In de online leeromgeving kunnen we verdieping vinden in de theorie en de modellen die we gebruiken tijdens dit programma.