FUNDING

Funding

Het ophalen van geld voor het starten of groeien van een bedrijf is niet gemakkelijk. Banken zijn vaak geen optie en alternatieve manieren van financieren zijn ook niet gratis. Buiten geld om zijn er ook andere factoren die een rol spelen, zoals onder welke voorwaarden je geld kan krijgen en of de mensen die het geld verstrekken passen bij jouw bedrijf en manier van zaken doen. Op het gebied van financieringen zijn er legio mogelijkheden, waarbij het belangrijk is dat je weet wat je bereid bent om in ruil voor het te ontvangen geld terug te geven. Om succesvol geld op te halen moet je weten wat je wel en niet wilt en ook waarom je het wilt. Bij funding trajecten hoort een gedegen voorbereiding met de juiste onderbouwing van de financiën en de businesscase. Wil je succesvol funding ophalen? Neem contact met ons op.

Contact